23.03.2011 KB wijz. art. 111, 114 en 127 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen bij conventioneel brugpensioen, met het oog op de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
255217
essentie
Dit besluit voorziet onder meer in een verhoging met 1,25 % van het bedrag van de plafonds voor de bepaling van de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen alsook in een verhoging van de uitkeringsbedragen voor alleenstaanden na de eerste twaalf maanden v ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren