23.03.2011 MB wijz. art. 69 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
255219
essentie
Dit besluit past het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan wat de berekening van de uitkering op basis van het gemiddeld dagloon betreft. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren