24.03.2011 BBHR betr. de erkenning van de individuele beroepsopleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het bekomen van een bekwaamheidscertificaat voor taxichauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Min. belast met Openbare Werken en Vervoer van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
255354
essentie
Tijdens een periode van drie jaar vanaf 01.09.2010 kan elke als werkzoekende ingeschreven persoon, die ten minste 21 jaar oud is en een bekwaamheidscertificaat voor taxichauffeur in het Gewest wenst, vrijgesteld worden van de theoretische en praktische ex ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren