18.03.2011 Dec. wijz. dec. 30.03.2007 betr. de Brownfieldconvenanten

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
255369
essentie
De toepassing van de regeling betreffende de onteigening in het Brownfieldconvenantendecreet geeft aanleiding tot praktische problemen. Dit decreet past met name het Brownfieldconvenantendecreet aan zodat het in het kader van brownfieldconvenanten mogelij ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren