07.04.2011 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 02.04.2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
255396
essentie
Het doel van het samenwerkingakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, is het vaststellen en bewaken van de toepassing van de algemene coördinatieregels tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstede ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren