14.03.2011 MB wijz. MB 14.10.2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
255442
essentie
Dit besluit wijzigt de prijs van het afleveren van een 'amnionmembraan voor dermatologisch gebruik' (menselijk lichaamsmateriaal) met het oog op de geneeskundige toepassing in België of in een ander land, door een bank voor menselijk lichaamsmater ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren