18.03.2011 BVR tot uitvoering van art. 5, par. 1, 2°, e), van het dec. 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
inforumnummer
255445
essentie
De werking van het Sociaal Interventiefonds werd geëvalueerd en daarom wordt het uitvoeringsbesluit bij het Oprichtingsdecreet van de VDAB gewijzigd. De wijzigingen met betrekking tot het Sociaal Interventiefonds hebben betrekking op een vereenvoudiging ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren