13.04.2011 Wet wijz., wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
256026
essentie
Tot nu toe hadden enkel vaders recht op vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind. Dit geboorteverlof was verbonden aan de vaderlijke afstamming en dus niet toegankelijk voor een meeouder. Om aan deze situatie te verhelpen verleent deze wet onder bep ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren