04.04.2011 MB tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
256094
essentie
Een regionaal landschap kan projectmiddelen aanwenden om herstel- en verbeterings-, ontsluitings-, onderzoeks- en voorlichtingswerken uit te voeren. Dit besluit bepaalt de toelatingsvoorwaarden van deze middelen. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren