28.04.2011 BBHR wijz. BBHR 23.03.1995, 20.07.1995, 15.02.1996, 07.11.1996, 21.01.1999, 28.02.2002 en 30.06.2005 waarbij ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden inzake fiscaliteit

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
256172
essentie
De door dit besluit aangebrachte wijzigingen betreffen de bevoegdheid van de Directeur van de Directie Inkohiering van de fiscale administratie van het Ministerie van het Gewest, de Directeur van de Directie Inning van de fiscale administratie van het Min ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren