06.05.2011 Dec. wijz. Mestdecreet van 22.12.2006

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
256176
essentie
Dit decreet voert in het Mestdecreet enerzijds de maatregelen uitgewerkt met het oog op het behalen van de doelstellingen in het kader van de Nitraatrichtlijn en anderzijds de aan het mestbeleid gerelateerde doelstellingen van de kaderrichtlijn Water. Mee ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren