23.06.2010 MB tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
256972
essentie
Dit besluit organiseert het medische toezicht van de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
nvdr: Dit besluit is alleen van toepassing op de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gew ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren