06.05.2011 BVR houdende de inwerkingtreding van art. 25 van het dec. 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en art. 46 van het dec. 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
inforumnummer
256983
essentie
Dit besluit bepaalt de inwerkingtreding op 01.04.2006 van art. 25 van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap VDAB. Deze bepaling heft het decreet 20.03.1984 houdende oprichting van de ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren