19.05.2011 Ordonnantie wijz. wet 20.07. 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
257048
essentie
Deze ordonnantie strekt ertoe de organisatie van de begrafenis van de behoeftigen over te laten aan de gemeente waar ze in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister ingeschreven zijn. De gemeente waar de behoeftige zijn verbli ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren