04.07.2011 Programmawet (I) - Werk - Wijzigingen van de wet 20.07.2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (art. 10, 11, 12 en 13)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
257155
essentie
De wet heeft tot doel de erkenningsvoorwaarden van de dienstencheque-ondernemingen te verstrengen en een reeks maatregelen te nemen in de strijd tegen inbreuken en fraude in het stelsel van de dienstencheques. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren