03.02.2011 BBHR wijz. BBHR 26.09.2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
257298
essentie
Een titel XIII genaamd 'het ambtshalve verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de definitieve ambtsneerlegging' wordt toegevoegd aan het boek I van het BBHR 26.09.2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambte ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren