09.06.2011 Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12.12.2006 betr. de diensten, wat de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangaat

ondertekenaar
VANRAES Jean-Luc - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
257321
essentie
Deze ordonnantie zet de Dienstenrichtlijn gedeeltelijk om onder voorbehoud van de bepalingen vervat in een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die diensten in het bijzonder regelt. Het bepaalt de voorwaarden en regels voor de toepa ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren