09.06.2011 BBHR betr. de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
257383
essentie
Dit besluit bepaalt de ligging en constructie, alsook de exploitatievoorwaarden voor de opslaginstallaties van vloeibaar petroleumgas (LPG). Dit besluit is van toepassing op alle niet-tijdelijke opslagplaatsen van mobiele LPG-recipiënten, wanneer de tota ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren