21.06.2011 KB wijz. van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de art. 5, par. 1, tweede lid, en par. 2, en 15, derde lid, van de wet 12.06.1991 op het consumentenkrediet

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
et al.
inforumnummer
257599
essentie
Dit besluit herziet quasi alle bestaande besluiten naar aanleiding van de wet 13.06.2010 tot wijziging van de wet van 12.06.1991 op het consumentenkrediet. Het besluit neemt alle nodige wijzigingen op die rechtstreeks de uitvoering van de wet 12.06.1991 o ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren