01.07.2011 KB tot uitvoering van de art. 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 Soc.Strafw. en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 02.06.2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
et al.
inforumnummer
257786
essentie
Dit besluit bepaalt de inwerkingtreding van de wet 02.06.2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht. Het voert eveneens diverse bepalingen van het sociaal Strafwetboek uit. Deze betreffen met name de aanduiding van de overheden belast met het toe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren