10.06.2011 BVR wijz. BVR 28.04.2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en van BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft BLOSO

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
inforumnummer
257822
essentie
Omdat het verschil tussen recreatie en sport niet altijd scherp te stellen is, laat dit besluit voor recreatiegronden zowel Toerisme Vlaanderen als Bloso als adviesverlener bij ontwerpen van provinciale ruimtelijke structuurplannen en van ruimtelijke uitv ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren