01.06.2011 BBHR wijz. BBHR 18.07.2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
257931
essentie
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering staat delegatie van bevoegdheden toe aan de minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen wat betreft de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van klein erfgoed. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren