05.08.2011 Wet wijz. art. 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten van 15.06.2006

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
257969
essentie

In afwachting van nieuwe regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, machtigt deze wet de Koning om de huidige regels van boek IIbis van de wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten v ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren