13.08.2011 Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
VANACKERE Steven - Vice-Eerste Min. en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen,
VANHENGEL Guy - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
257971
essentie
Deze wet zet gedeeltelijk Richtlijn 2009/81/EG om door de wetgeving overheidsopdrachten aan te vullen met een nieuw luik dat specifiek op de overheidsopdrachten en de opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie en veiligheidsgebied betrekki ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren