11.06.2011 Wet wijz. arbeidswet van 16.03.1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
258192
essentie
Deze wet voorziet in een vergoeding van 6 maanden brutoloon in geval van ontslag wegens omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren