11.06.2011 Wet wijz. van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
258194
essentie
Deze wet geeft een wettelijke bescherming aan vaders die gebruik willen maken van hun recht op vaderschapsverlof. De mogelijkheden voor de werkgever om over te gaan tot ontslag worden beperkt tot redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsve ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren