06.07.2011 KB tot uitvoering van art. 54 van de wet 19.12.2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betr. de terugvordering van een vakbondspremie

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
258395
essentie
De Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wordt voortaan belast met de terugvordering van de bedragen en de interesten voor een bedrag van 0,05 EUR per tussenkomst, die aan de verzekeri ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren