15.07.2011 Besluit van de secretaris-generaal houdende bekendmaking van de bijlage bij de toepasselijke Internationale Standaard inzake de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

ondertekenaar
CLAUS Ch. - secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
inforumnummer
258406
essentie

Vanaf 01.09.2011 maakt de bij dit besluit gevoegde bijlage integraal deel uit van de Internationale Standaard inzake de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, als bijlage 5 gevoegd bij het besluit van de secretaris-generaal va ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren