14.07.2011 Wet wijz. de wet 07.07.2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
258530
essentie
Deze wet wijzigt de wet 07.07.2002 wat betreft de bescherming van de politiediensten die instaan voor de beschermde getuigen. Bovendien, voegt het een nieuwe gewone beschermingsmaatregel en een nieuwe buitengewone beschermingsmaatregel toe en voorziet het ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren