15.07.2011 Dec. wijz. dec. 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
258663
essentie
Dit decreet bevat twee wijzigingen aan het VIPA-decreet, met name een uitbreiding van de mogelijkheid om investeringswaarborgen te geven, alsook een uitbreiding van de mogelijkheid van prefinanciering in het kader van de VIPA-subsidiëring naar verzorging ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren