20.07.2011 Ordonnantie wijz. ordonnantie 01.04.2004 betr. de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijz. ordonnantie 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
258799
essentie
In juli 2009 werden twee nieuwe Europese richtlijnen betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt aangenomen die moeten worden omgezet in Brussels recht. Aldus beoogt deze ordonnantie de omzetting in Belgisch recht van de bepalinge ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren