28.07.2011 Wet houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
et al.
inforumnummer
259069
essentie
Deze wet heeft tot doel wijzigingen aan te brengen in diverse bepalingen die de studentenarbeid regelen. Ze voorziet dat de openbare instelling van sociale zekerheid belast met de inning van de bijdragen de benodigde elektronische toepassing zal ontwikkel ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren