05.08.2011 KB wijz. KB 11.10.2000 betr. de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
259081
essentie
Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide. De wijzigingen betreffen de criteria voor de toekenning van individuele vergunningen en de procedure van de aanvraag van toekenn ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren