15.07.2011 BVR wijz. BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat betreft de aflevering van attesten en de invoering van een globale stikstofbalans voor percelen met biologische productie

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
259124
essentie
Dit besluit wijzigt BVR 09.03.2007 wat betreft de aflevering van attesten en de invoering van een globale stikstofbalans voor percelen met biologische productie. In de eerste plaats wordt er een technische aanpassing doorgevoerd met betrekking tot de uitr ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren