13.08.2011 Wet wijz. art. 19, par. 2, van de wet 02.06.2010 wijz. het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
259211
essentie
De wet 02.06.2010 voorziet dat de syndicus een versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de algemene vergadering dient voor te leggen. Deze wet voorziet dat de syndicus tot 01.09. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren