23.06.2011 Wet wijz. wet 06.04.2010 betr. marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
259354
essentie
Deze wet wijzigt de wet 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en verbiedt misleidende en bedrieglijke praktijken van reclameronselaars. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren