14.07.2011 BBHR wijz. BBHR 22.03.2008 betr. het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekleningen

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
259427
essentie
Uit de vaststellingen van het Woningfonds vloeit voort dat de gemiddelde kostprijs per bruto bewoonbare m² van de door zijn ontleners aangekochte woningen tussen 2003 en 2010 met 77 % is gestegen, terwijl de ABEX-index, die de evolutie van de waardeplafo ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren