13.08.2011 Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
259455
essentie
Deze wet heeft tot doel afdeling II van boek IV, hoofdstuk VI, van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de gerechtelijke verdeling, integraal te vervangen met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren