31.08.2011 KB wijz. KB 20.06.2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
259486
essentie
Dit besluit bepaalt het maximumaantal erkende kinesitherapeuten die recht geven op terugbetaling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het legt het aantal vast op 450 voor 2016 en 2017 (ten hoogste 270 voor de universiteiten van de ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren