01.09.2011 KB wijz. KB 18.03.1999 betr. de medische hulpmiddelen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
259543
essentie
Dit besluit wijzigt de procedure inzake het in kennis stellen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onder andere wat betreft het in de handel brengen van medische hulpmiddelen en de procedure inzake de te nemen maa ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren