09.09.2011 BVR wijz. BVR 21.12.2007 betr. de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
259794
essentie

Het aanbod voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad voltijds beroepssecundair onderwijs, optie 'onthaal en recreatie', en voor de derde leerjaar van de derde graad voltijds beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van ee ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren