12.04.1835 Wet rakende de tolrechten en de reglementen van de spoorwegpolitie

ondertekenaar
ERNST Antoine-Nicolas-Joseph - Min. van Justitie,
inforumnummer
259890
essentie
Deze wet voorziet dat een koninklijk besluit voorlopig de tolrechten op de gedeelten van spoorwegen bestemd voor de openbaar verkeer zal ontvangen en vaststellen in afwachting dat de ervaring deze inning definitief zal vaststellen. De inning zal tot 01.07 ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren