09.09.2011 BVR wijz. BVR 16.09.1997 betr. de controle op de inschrijving van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en BVR 12.11.1997 betr. de controle op de inschrijving van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft de invoering van de procedure om het huisonderwijs te mogen hervatten

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
260046
essentie
Ook huisonderwijs is onderworpen aan kwaliteitstoezicht van de inspectie. Als het huisonderwijs niet voldoet aan de opgelegde minimumdoelstellingen, kan de inspectie aan de ouders de toestemming verlenen om het huisonderwijs te hervatten als de vastgestel ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren