08.09.2011 BBHR wijz. een aantal besluiten betreffende het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
260094
essentie
Dit besluit brengt enkele technische wijzigingen aan in de besluiten van 13.12.1983, 02.05.1996 en 02.10.1997. Het voorziet onder andere dat de woorden 'Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België' vervangen worden door de woorden ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren