08.09.2011 BVCGG wijz. BVCGG 03.12.2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
HUYTEBROECK Evelyne - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
260155
essentie
Dit besluit brengt enkele technische wijzigingen aan in het BVCGG 03.12.2009 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden. De wijzigingen betreffen met name het personeel van de nachtdienst en de architectonische en veiligheidsnor ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren