04.10.2011 KB wijz., wat betreft het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, van het KB 09.03.2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
260361
essentie

Het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector is voortaan bevoegd voor de adoptie-instellingen, de diensten 'Espaces-Rencontres' (Ontmoetingsruimten), de diensten voor tele-bewaking en de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren