23.09.2011 BVR wijz. BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op en de handhaving van de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

ondertekenaar
SMET Pascal - Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
inforumnummer
260364
essentie
Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de algemene bepalingen over milieubeleid (DABM), wat betreft de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. De elektromagnetische golven ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren