09.09.2011 BVR wijz. BVR 05.03.2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
260404
essentie
Het statuut van de provinciegouverneurs en van de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is voor bepaalde aspecten geënt op het Vlaams personeelsstatuut. Gezien dit statuut een aantal wijzigingen heeft ondergaan, onder meer door wijzig ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren