25.10.2011 KB wijz. art. 80 en 81 van het KB 19.12.1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
260659
essentie
Dit besluit wijzigt het KB 19.12.1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. Het wijzigt met name de samenstelling van de commissie voor vrijstelling van bi ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren