23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Onderwijs - Flankerend onderwijsbeleid (art. 26)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
260786
essentie
Bij de besparingsronde in 2010 werd art. 18 van het decreet 30.11.2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau zo gewijzigd dat er geen indexering diende te gebeuren in 2010. Bij de begrotingsopmaak van 2011 werd de terugzetting van de ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren